Kim jest Mehran Keshe – krótkie wprowadzenie

Mehran Tavakoli Keshe

Mehran Tavakoli Keshe

Mehran Keshe urodził się w Iranie w 1958 roku, jako syn inżyniera „rentgenowskiego”. Świat nauki i promieniowania poznawał już od najmłodszych lat.

W 1981 roku ukończył studia na Queen Mary College, University of London, jako inżynier nuklearny specjalizujący się w kontroli systemowej technologii reaktora.

Lata spędził kompletując system produkcji energii z wykorzystaniem grawitacji i napędzanych promieniotwórczo reaktorów.

Połączył razem wszystkie aspekty systemu jądrowej plazmy od samego początku do obecnego stanu. Działania obejmują projekt, paliwo, test oraz praktyczne zastosowania.

Od 2002 roku koncentruje się na ukończeniu pełnego zakresu swojej technologii, do uruchomienia w świecie nauki i przemysłu.

W 2004 Keshe został zaproszony do Belgii przez pół-oficjalne organizacje do oceny technologii, a jego technologia została zbadana przez naukowców z VUB w Brukseli od listopada 2004 roku do marca 2005 roku. Raport z uniwersytetu stwierdził, że w produkcji energii przez jego nową technologię „jest możliwa”.

W kwietniu 2005 roku przez organizacje rządowe, znaleziono komercyjnego partnera do studiów nad rozwojem i zbadaniem praktyczności rozwoju tego systemu. Osiągnięto porozumienie między obu stronami i firma/partner była zadowolona z faktu, że system jest praktyczny i wykonalny, jak odnotował uniwersytet.

Do dnia 17 września 2005 r wstępna ocena systemu była kompletna i strony uzgodniły, że są gotowe przystąpić do fizycznej produkcji pierwszego systemu grawitacyjno-energetycznego systemu.

Na początku października wdrożono europejskie i międzynarodowe patenty dotyczące technologii, we wszystkich aspektach zastosowań wykorzystania nowej technologii, obejmując kilkaset aplikacji.

Pod koniec 2005 i na początku 2006 roku, zostało wykonanych kilka statycznych reaktorów plazmowych w celu potwierdzenia teoretycznych zasad technologii. Te wszystkie, statyczne reaktory pracują w temperaturze pokojowej i w normalnym ciśnieniu atmosferycznym i dostarczają napięcia i prądu.

Od początku 2006 roku zaprojektowano i pomyślnie przetestowano kilka prototypów dynamicznych reaktorów plazmowych.

Zastosowanie reaktorów plazmowych w celach zdrowotnych zostało przetestowane we współpracy z lekarzami a niektóre z wyników uzyskanych w tych badaniach można zobaczyć w sekcji Zdrowia na stronie internetowej fundacji: http://www.keshefoundation.org

Komentuj zalogowany na facebooku