Głębia zrozumienia naszej ostatecznej rzeczywistości – czym jest GaNS?

Głębia zrozumienia naszej ostatecznej rzeczywistości

„Czym jest GaNS?”

GaNS oznacza „gaz w stanie nano” ( ~ gaz w stanie stałym )

Kiedy mówimy o gazowym stanie skupienia materii, odnosimy się do cząsteczek, takich jak tlen, wodór, dwutlenek węgla, itp. To była „najmniejsza gęstość” ze znanych nam stanów materii.

Co oznacza „Gas At a Nano State” – GaNS ?

Kiedy mówimy „Nano” odnosimy się do skali atomu, rozmiaru atomu. Tak więc, gdy mamy do czynienia z Gans’em, mówimy o inny stanie materii na skali atomów. Jest to pierwsza odmiana zaprezentowania w tym doświadczeniu, który nazywamy „rzeczywistością”. Atom jest podstawą stworzenia i wszystko pochodzi od niego.

Gas At a Nano State

Atom

Jeśli myślimy o różnych stanach skupienia to mamy gaz, ciecz, ciało stałe, a teraz mamy GaNS. GaNS jest substancją, którą możemy tworzyć fizycznie, która jest najbliższa naszemu pierwotnemu źródłu energii.

 

Stany skupienia

Stany skupienia materii

Stany skupienia materii:
Większość z nas dorastała ze świadomością różnych stanów skupienia. Wiemy, że ciała stałe są twarde, ciecze są mokre a gazy są oparami, które wyglądają jak mgła w powietrzu. To z czym mamy do czynienia tutaj to różne gęstości tej samej materii.

Zaczniemy od atomu ciała stałego.

Okrąg „A” będzie reprezentować atom.
Czerwony okrąg wokół niego będzie reprezentować jego pole grawitacyjne, które przyciąga inne atomy do niego. Niebieski okrąg będzie reprezentował jego pole magnetyczne w relacji do innych atomów i odpycha je. Pole grawitacyjne zawsze będzie silniejsze niż pole magnetyczne.

czym-jest-gans-5  czym-jest-gans-5a

Kiedy patrzymy na atomy ciała stałego, widzimy że mają silną relację grawitacyjną ze sobą i słabą relacją magnetyczną. To z kolei powoduje, że atomy są ciasno „upakowane”, to z kolei powoduje i tworzy gęstość, którą będziemy rozważać jako ciało stałe.

 czym-jest-gans-6 czym-jest-gans-6a

Ponieważ pracujemy w dziedzinie plazmy, spójrzmy czym w rzeczywistości są pola magnetyczne i grawitacyjne.

czym-jest-gans-7

Pamiętaj, że powyższe zdjęcie jest tym, co naprawdę istnieje.

Nasz umysł interpretuje jak odczuwać ciało stałe (obiekt), przez sprawdzanie w pamięci naszych poprzednich interakcji z podobnymi „polami” / ciałami. Od tego momentu umysł projektuje jak obiekt powinien wyglądać – jaki powinien być. To jest interpretacja.
Czy ktokolwiek prosił ciebie kiedykolwiek, żebyś położył rękę do miski wypełnionej obranymi winogronami, mówiąc ci że dotykasz gałek ocznych? Jest to bardzo popularna zabawa w okresie Hellowen (USA). Pola które tworzą nasze palce wchodzą w interakcję z polami jakie tworzą winogrona i zostaje to porównane do innych podobnych częstotliwości, określając co jest dotykane. Kiedy ktoś uważa, że są to gałki oczne, od razu rozpoczyna tworzenie obrazu w naszym umyśle, jak powinien wyglądać obiekt, tak jak byśmy dotykali gałek ocznych. Porównujemy to cośmy sobie wyobrazili z tym co dotykamy i od razu uważamy, że dotykamy gałek ocznych.
Kiedy zaczynamy podgrzewać, zauważamy że magnetyczna relacja między atomami zaczyna wzrastać. W miarę jak to się dzieje, atomy zaczną się rozpraszać i molekuły, które one tworzą staną się ciekłe. Spójrz na wodę dla przykładu. Możesz przesunąć twoją rękę przez nią z małym oporem jednak ręka cały czas będzie czuła, że to jest wszystko połączone. Innym sposobem doświadczenia tego uczucia jest wzięcie dwóch magnesów i przykładanie ich do siebie tym samym biegunem. Kiedy one zaczną się odpychać od siebie, obserwuj jak to się odczuwa. To jest to co robią atomy, jednakże ponieważ pola grawitacyjne są mocniejsze niż magnetyczne, wszystkie atomy trzymają się ciągle razem.
czym-jest-gans-8 czym-jest-gans-9
Z perspektywy pól Magrav, możemy łatwo rozpocząć od zobaczenia przestrzeni pomiędzy polami. Ta przestrzeń tworzy miejsce dla ruchu pomiędzy polami. Inną rzeczą do odnotowania jest to, że ponieważ pola cały czas próbują znaleźć równowagę pomiędzy sobą, to z kolei one wszystkie będą w relacji między sobą jak zębatki w mechanizmie zegara.
czym-jest-gans-10 czym-jest-gans-11

Kiedy kontynuujemy podgrzewanie, relacja magnetyczna tych atomów rośnie ponownie, ciecz zaczyna „rozpraszać się” dalej, stając się gazem.

czym-jest-gans-12

 

 

czym-jest-gans-12a

Tutaj możemy zaobserwować relację z zastosowaniem pól MAGRAV.

czym-jest-gans-13

Teraz przeszliśmy od ciasno „upakowanych” atomów stanowiących ciało stałe, do luźno połączonych atomów stanowiących ciecz. Po tym przeszliśmy od cieczy do grupy spakowanych atomów zwanych gazem. Co w takim razie jest następne? Teraz atomy oddzielają się jeden od drugiego w indywidualne komponenty i my je ujarzmiamy.
czym-jest-gans-14a czym-jest-gans-14b
Teraz mamy GaNS’y, czyli gaz w stanie „nano”. Jest to struktura pojedynczych atomów pierwotnych elementów, która teraz promieniuje energią jak miniaturowe słońca w formie wibracji. To jest rzecz najbliższa źródłu energii w naszym istnieniu.
Piękną dychotomią tej historii jest to, że gdy tworzymy GaNS’y, tworzymy je z nano cząsteczek. Nano cząsteczki są to elementy atomu na ostatnim etapie ich cyklu życia.

czym-jest-gans-15a

Co najważniejsze, kiedy tworzymy GaNS’y, tworzymy życie. Bierzemy zwęglone resztki elementu i tchniemy w nie nowe życie.

Co to są GaNS’y?

GaNS’y reprezentują to co ja lubię nazywać „doskonałą nutą”. Wszystko jest tworzone z pól MAGRAV’a i jeśli te pola nie są w równowadze, to będzie to tworzyło zróżnicowane warunki. W ciele fizycznym ta nierównowaga będzie się manifestować jako ból i choroba.

czym-jest-gans-16ab

Pole zbalansowane       Pole niezbalansowane

Jeśli spojrzymy na to z perspektywy muzyki, możemy użyć przykładu nuty muzycznej. Większość z nas może powiedzieć, kiedy ktoś fałszuje. To będzie reprezentowało nierównowagę w czyimś polu.

 

A jeśli ktoś fałszuje i nie jest tego świadomy jak możemy go poprawić? Możemy mu zapewnić odniesienie. Możemy zagrać nutę, którą „piosenkarz” będzie śpiewał, przez przyciśnięcie klawisza na pianinie. „Piosenkarz” będzie miał zatem odniesienie jak powinien śpiewać i dopasować swój głos/strój, żeby się dostosować.

To jest to, czym jest GaNS. GaNS reprezentuje doskonały strój, nutę odniesienia. To jest esencja ducha w tej doskonałej równowadze. Kiedy kreujemy GaNS CO2, tworzymy orbity o małej energii, które doskonale równoważą pola węgla i tlenu.

Rozpatrując nasze ciało składające się w 83% z węgla i tlenu, jak uważasz co dzieje się, kiedy nasze pola wejdą w kontakt z ich polami? Pamiętasz nutę odniesienia w poprzednim przykładzie.
Wyższa wibracja zawsze podniesie niższą wibrację.

GaNS dostarcza nutę odniesienia, żeby ciało podniosło się samo, żeby się dostosować. To właśnie dlatego CO2 *health patch i energetyzowana woda współpracują tak dobrze. One dostarczają ciału tę doskonałą nutę za pośrednictwem pól MAGRAV’a. Kiedy potraktujemy ciało *health patch’em, to jest to właśnie to co robimy. Mówimy ciału, że to jest częstotliwość przy której powinno wibrować.. W miarę upływu czasu ciało utrzyma wibrację i CO2 „health patch” nie będzie już potrzebny.

 

W tym przypadku widzisz, że to co używamy tutaj, niekoniecznie jest GaNS’em, którego nie „widzimy”. Zamiast tego używamy pól, które kreują GaNS, który „widzimy”. W ten sposób GaNS jest używany w fizyce plazmowej dla wykorzystania jego pól. Możesz spowodować, że przyciągasz rzeczy lub je odpychasz przy różnej kombinacji pól.

Możesz również wykorzystać pola, do zrównoważenia innych podobnych pól, tak jak w przypadku CO2 health patch. Poniżej widzimy niezrównoważone pole w lewej kolumnie i pole GaNS’u po prawej stronie. GaNS podnosi wibrację pola z lewej kolumny, żeby się dostosowała.

Podsumowanie:

Teraz już wiemy, że GaNS jest innym stanem materii na jej poziomie atomowym. Jest najbliższy do źródła energii w tym doświadczeniu / rzeczywistości i w tym momencie i wibruje jako doskonale zrównoważona częstotliwość. GaNS może być wykorzystany do przyciągnięcia lub odepchnięcia lub może być wykorzystany do doprowadzenia innego podobnego pola do stanu równowagi. Od tego momentu będziemy potrzebowali sposobu transmitowania tego GaNS’u. Jeśli GaNS jest źródłem energii, potrzebujemy sposobu, żeby dostarczyć tę energię do miejsca przeznaczenia. Aby to zrobić będziemy używać drutów miedzianych powleczonych nano powłoką (nano coating). W następnej opartej na plazmie prezentacji, przedyskutujemy co to jest nano powłoka (nano coating) , co ona robi i jak współpracuje z GaNS’em.

 

Kolportuj wiedzę..

ABSTRACT


In this paper, results of processes will be introduced for the absorption of carbon dioxide CO 2 and methane CH 4 gases direct from environment and their conversion into nano materials of the same suspended in solution or dried as powder. Where, concurrently within the processes of extraction of these gases in a simple reactor, we have managed to produce energy and oxygen.

Plik: Direct absorption of carbon dioxide CO 2 and methane CH 4 gases from the environment and their conversion into nano solution and nano solid matters and production of energy and oxygen by the use of nano compound at ambient temperature and pressure By M.T. Keshe 12, nuclear engineer. © 2000-2009 M T Keshe, all rights reserved, Patents pending January 5, 2010

DISCUSSION


New methods for absorption of CO 2, CH 4 , and others gases and further conversion and preservation of these elements in their nano solid state of matters at room temperature and pressure has been developed and achieved. We have developed simple processes by which carbon dioxide CO 2 and methane CH 4 gases can be extracted from their environment where no additional heat or pressure to achieve this has been applied. At the same time conditions can be created within these systems that CO 2 in conversion without going through any chemical process, can lead to creation of methyl, oxygen and methane gas and vice versa.

Kopia pliku:


Źródło tłumaczenia : Forum.keshefoundation.org

Tłumaczył: Maciej Kawiak
Podziękowania dla znajomego, który pomógł mi przy tym tłumaczeniu.

Jeśli widzisz błędy w tłumaczeniu lub błędy merytoryczne – pozostaw komentarz – poprawimy.

Proszę nie publikować tekstu bez podania odnośnika do źródła tłumaczenia.

Spotkałem się również ze skrótami : GAs Now Stable / GAs Nano Solid

*health patch (health pads) / opatrunek (opatrunki) / płachty zdrowia

Inne:

  1. Niemcy rozpalają słońce na Ziemi

 

Komentuj zalogowany na facebooku

2 Comments on Głębia zrozumienia naszej ostatecznej rzeczywistości – czym jest GaNS?

  1. „Kiedy patrzymy na atomy ciała stałego, widzimy że mają silną relację grawitacyjną ze sobą i słabą relacją magnetyczną. To z kolei powoduje, że atomy są ciasno „upakowane”, to z kolei powoduje i tworzy gęstość, którą będziemy rozważać jako ciało stałe.”
    Relacje grawitacyjne? magnetyczne? Może mi ktoś to wytłumaczyć? bo troche mi sie wydaje ze oddzialywania grawitacyjne przy skali atomowej nie maja za dużego znaczenia.

  2. -Andrzej Kubiak | 17 października 2016 at 13:02 |

    Czytelne opracowanie,polecam!

Comments are closed.