POCUS urządzenie wytwarzające energię bez zużycia paliwa

„.. Silnik na magnesy stałe POCUS to urządzenie wytwarzające energię bez zużycia paliwa. Energią uzyskaną z POCUS możemy wytworzyć prąd elektryczny, energię cieplną, napędzać maszyny bezpośrednio z wału napędowego bez pośrednich strat energii. Możliwość dużej miniaturyzacji urządzenia POCUS pozwala na zastosowanie tam gdzie jest ona szczególnie pożądana, na przykład w…

Czytaj więcej